Kéo cắt NC6

Kéo cắt NC6 thuộc dòng kéo cắt Joewell đã đạt giải Thiết kế của năm…