Chống rụng tóc

UNA Stop Loss

Giúp ngăn ngừa rụng tóc, tăng cường sự trao đổi các yếu tố tự nhiên cho da đầu, đồng thời kích thích sự mọc tóc trở lại.